Kompensacja mocy biernej

Dokumentacja techniczno-rozruchowa do baterii kondensatorów

BK-55 »

BK-180 »

BK-360 »

BKD-96 »

BKH-96 »Katalogi

Kompensacja mocy biernej - katalog 2016 »

Kompensacja biegu jałowego transformatorów »Deklaracje zgodności baterii kondensatorów nn i SN

Deklaracja zgodności kondensatorów nn »

Deklaracja zgodności baterii SN »

Oświadczenie firmy ELECTRONICON »

Deklaracja zgodności dławiki FK-Dr (2017) »

Deklaracja zgodności kond MKPg (2017) »Artykuły w pismach branżowych

Wymagania projektowe, dobór oraz sposoby zabezpieczeń dla układów kompensacji w w sieciach dystrybucyjnych
i przemysłowych zgodnie z normą PN-EN-60871-1 [plik *.pdf 1,2MB]
Wymagania projektowe »Cennik produktów.
Z rozwijanego menu "nazwa" prosimy wybrać PBW OLMEX S.A. - Cennik produktów PBW OLMEX S.A.
Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe "OLMEX" S.A realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. Poprawa konkurencyjności, usprawnienie procesu komunikacji i projektowania
w przedsiębiorstwie OLMEX S.A. poprzez zakup sytemu wideokonferencji i oprogramowania do projektowania.

Celem projektu i planowanym efektem projektu jest wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w przedsiębiorstwie.
Wartość projektu: 199 337.80 PLN
Wkład Funduszy UE/Dofinansowanie projektu z UE:74 532.89 PLN