Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę!

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo skorzystać z bogatej oferty
Przedsiębiorstwa Badawczo-Wdrożeniowego OLMEX S.A.
Specjalizujemy się w kompensacji mocy biernej, oferujemy
pełen asortyment aparatury stacyjnej, aparaturę do lokalizacji
uszkodzeń kabli oraz świadczymy usługi z zakresu diagnostyki
kabli energetycznych.
Nasi specjaliści zawsze służą Państwu pomocą.
Bo dla nas każdy klient jest ważny...Zapraszamy Państwa na nasze stoisko na Targach ENERGETAB 2017
Hala A, stoisko nr 16
Będzie nam bardzo miło gościć Państwa!

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.3/RPO
Na zakup systemu wideokonferencji i oprogramowywania do projektowania w ramach realizowanego projektu „Poprawa konkurencyjności, usprawnienie procesu komunikacji i projektowania w przedsiębiorstwie Olmex s.a. poprzez zakup sytemu wideokonferencji i oprogramowania do projektowania” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja. Poddziałanie: 1.4.3 Technologie Informacyjno – komunikacyjne w działalności MŚP. Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX S.A. zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert.
Treść zapytania i niezbędne dokumenty
Unieważnienie zadania nr 3
Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór oferty najkorzystniejszej - sprostowanie


Zapytanie ofertowe z dnia 8.09.2017, nr 1/1.4.3/RPO, na zakup oprogramowywania do projektowania w ramach realizowanego projektu „Poprawa konkurencyjności, usprawnienie procesu komunikacji i projektowania w przedsiębiorstwie OLMEX S.A. poprzez zakup sytemu wideokonferencji i oprogramowania do projektowania” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja. Poddziałanie: 1.4.3 Technologie Informacyjno – komunikacyjne w dzielności MŚP.
Treść zapytania z dn. 8.09.2017 i niezbędne dokumentyInformacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert »Wezwanie do uzupełnienia oferty Wezwanie do uzupełnienia oferty »Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej »

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy